Курортен комплекс Цигов чарк, язовир Батак

Онлайн резервация

Баташката планина

Баташката планина е един от най-обширните ридове на Западните Родопи. Разположена е  на североизток от главното Велишко-Виденишко хидрографско било. Нейните мощни и високи дялове се ограничават на запад от долината на Чепинска река и по-точно от нейните начални потоци Бистрица  и  Балък дере, на север –от Горнотракийската низина и Бесапарските ридове, на изток –от долината на река Въча до гр.Девин и на юг –от долината на Девинска река, язовирите Широка поляна и Голям Беглик. Има форма на дъга, изпъкнала на югоизток. Дълга е около 60 км., а ширината и е  от 75 до 20 км. Билните й части се издигат до 1 800 – 2 000 м. Те имат плосък релеф и единични изолирани върхове – Голяма Сюткя, Баташки снежник и Сребрен. Билото продължава и изведнъж се издига и мощно откроява върховете Малка Сюткя / 2 078 м./ и Голяма Сюткя /2 186м/. От тази най-висока точка на този планински хребет почти под прав ъгъл главното било завива на изток. Преминава през Безименния връх /1 893м/ и Семиза / 1 876м/, от където отново свива на югоизток и пред върховете Малък Семиз и Смерелан / 1 817м/ се спуска до Седлова поляна / 1 720м/, през която преминава шосето от Батак за Доспат, след което вододелът изведнъж се издига с върховете Орловец/ Картъла – 1 868 м./ и Остри нос / 1 957м./, за да достигне най-високата си точка в източната част – Баташки снежник /2 082м /. От там билото продължава през седловината Вълча поляна, през която преминава шосето от Батак за Фотиново, възвишава се към връх Знаме / Санджек – 1 879м./, спуща се чрез рида Равногор с няколко рида към долината на Въча и завършва при гр. Кричим. От главното било на Баташката планина се отделят много странични ридове и малки хребети, които достигат ограждащите я долини на реките Чепинска, Девинска и Въча – всички те са част от големия орохидрографски възел Голяма Сюткя – Баташки снежник и имат изключително важно значение за водозбора на най-големите родопски реки в тази част на страната.