Курортен комплекс Цигов чарк, язовир Батак

Онлайн резервация

Биосферният резерват Манатарица - гр. Ракитово

Биосферният резерват Мантарица-гр.Ракитово е съхранил най-величествените иглколистни гори в България. Те наподобяват джунгла и са непроходими в по-голямата си част. Най-разспостранените дървета в Мантарица са смърчовете, следвани от ела и бял бор, а възрастта им е средно 130-150 години. Животинският свят е изключително богат като особен инерес представляват големия бро й  глухари, мечки, благородни елени, свине, сърни и вълци. Първоначално територията му била само 300 хектара, но впоследствие е разширен и сега неговата площ е близо 1070 хектара.Разположен е в Западните Родопи, между град Ракитово и връх Голяма Сюткя. Резерватът обхваща местностите Мантарица, Петлите, Кайнаците и др. Резерват Мантарица се простира на надморска височина от 1200 до 1900 м. Релефът е силно разчленен като местността е съставена от обширни пасища и вековни гори, разположени по стръмните склонове. Основна цел на резервата е опазването на девствените гори от видовете обикновен смърч, ела и бук. Особено важна за резервата е смърчовата гора в областта Петлите, която е на възраст над 140 години. Тази гора е разположена в североизточната част на резервата. Първоначално резерватът е обявен с цел опазването на вида глухар, който е застрашен от изчезване, както в България, така и в цяла Европа. Като цяло в резервата най-разнообразен е птичия свят. Освен глухар се срещат още сокол, ястреб, кълвач, скален орел, сойка, сврака, чинка и др. От бозайниците са установени сърна, благороден елен, кафява мечка, вълк, лисица, златка, заек, дива свиня, дива котка и др.В западната част на резервата Мантарица се извисява връх Пашино бърдо, на който се намират останките на древна тракийска крепост. Стената й е широка над метър и е със запазена височина 150 см. Крепостта обгражда интересна скала висока над 5 метра, върху която се намират 4 площадки, предназначението на които е неизвестно. От върха се откриват красиви гледки към Рила и част от Родопа. Над Мантарица се извисява първенеца на Баташката планина - Сюткя. В подножието на върха се намира пещерата Лепеница, която е сред най-красивите в България.