Курортен комплекс Цигов чарк, язовир Батак

Онлайн резервация

Местността Беглика

Местността Беглика-Беглика е местност, която се намира в Родопския дял на Баташка планина. Баташка планина е обект, включен в общоевропейската база данни за местата от най-висока природозащитна значимост на континента.Местността Беглика носи името си от данъка "беглик", който местното юрушко население заплащало на официалните власти в Османската империя. На това място юруците събирали огромните си стада, като част от тях била заделяна за покриването на този данък.В по-голямата си част тази територия е покрита от смърчови и борови гори, редуващи се с просторни пасища.В местността Беглика се намира и язовир Беглика,като  околностите на язовира изобилстват с живописни заливи, заобиколени от гъсти гори и тучни пасища. В централната част на езерото има два острова, почти изцяло покрити с иглолистни гори. В границите на Баташка планина попадат: природните резервати "Мантарица" и "Беглика" ; защитените местности : "Клептуза", "Чатъма", "Лепеница", "Батлъбоаз", "Самодивска поляна", "Меандрите на Рибнарека", а цялата територия попада в границите на НАТУРА 2000 - ЗападниРодопи.