Курортен комплекс Цигов чарк, язовир Батак

Онлайн резервация

Най-стария храм "Света Троица"

Най-стария храм ‘Света Троица’от 1816гвъв Велинград-Това е най – старата черква, построена е през 1816 г. При масовото принудително помохамеданчване през ІІ пол. На 17 век, доста хора избягали и се скрили в горите за ад запазят християнската си вяра.При последвалата амнистия, повечето от тях се заселили в Каменица. Богослуженията били необходимост за тези християни. През 1816 г. черквата била съградена на високо и видно място. Една ислямска догма била спазена – черквата била без камбанария. Камбанария била построена чак след Освобождението /1878/. На черквата било дадено името „Света Троица”, означено на малка мраморна плоча над страничния южен вход. На същата плоча е означена годината на построяването и /1816/.Най-старият действащ храм в Чепинския край "Света Троица" е въздигнат върху основите на старата каменна църква през 1816 г. Тя е важен духовен и просветителски център. Тук е бил запазен Требникът с летописния разказ на поп Методи Драгинов за насилственото помохамеданчване през 17 век. От килийното училище през 1823 г. води началото си първото светско училище в Чепинско. Под олтара на църквата е имало скривалище за оръжие на Тайния революционен комитет през 1876 г. ръководен от поп Топорчо (Илия Попатанасов). В храма се пази шепа пръст от гроба на родения в Каменица известен деец на ВМРО Владо Черноземски.   Забележителни са големите стенописи, създадени през първата половина ба ХХ век. На западния вход на църквата може да се види рядко срещан в България вариант на икона на Св. Богородица в синьо.