Курортен комплекс Цигов чарк, язовир Батак

Онлайн резервация

Старинният мост Кемера -гр.Батак

Старинният мост Кемера -гр.Батак- се намира в южния край на Баташка планина, в биосферен резерват "Дупката".Той е с  надморска височина 1235 м . Обявен е за археологически и архитектурен паметник на културата от епохата на късното средновековие XVII-XVIII век (всички старинни каменни мостове в България са строени на древни пътища останали от Римската империя поради което ги наричат "римски", но всички те са от епохата на късното средновековие по изследвания и датиране от специалистите). Мостът се намира над р.Дамлъ дере която на около 200м след него се слива с р.Катранджи дере и се образува Девинска река, която е най-големия приток на р.Въча. Части от лицевата зидария и ръбовете на извитата арка са оформени с добре обработени камъни. Настлан е с настилка от дребен речен камък. Височината от водната повърхност до свода (арката) варира от 6м при пълноводие до 9,5 м по време на маловодие, дълъг - 32,40 м., широк - 3,60 м., което го нарежда сред най-високите такива мостове в Родопите след Дяволския мост на р.Арда