Курортен комплекс Цигов чарк, язовир Батак

Онлайн резервация

Фотинския водопад - с. Фотиново

Фотинския водопад-с.Фотиново се намира в средното течение на Фотинската река. От с. Фотиново отстои на около 3 км. източно от селото. Водопадътсесъстоиоттрипада.Първият с 6-7 м височина, вторият, който е най-висок, е 17-18 м, и третият е 5-6 м. В основатанапървияпадсе е образувалказан с диаметъроколо 5-6 м, а въввторияпад с 4-5 м в диаметър. Общатависочинанаводопада е около 30 м, разположенна 900 м н.в .Местните и туристите често наричат тези падове първи, втори и трети фотински водопади. През 1979 год. е обявен за природна забележителност и теренът около него в обхват 12,1 ха е защитен от закона район. В продължение на милиони години бистроструйният планински поток се е вдълбал в риолитите на " Каменна врата " и е образувал три водни пада и два казана с обща височина над 30 метра. И действително по левия бряг на реката има тесни и едва проходими в скалния терен цепнатини наподобяващи врати. Наблюдаван от долният му край пред погледа на туристите се разкрива причудлива гледка. Водата се спуща по стъпаловидния скат и образува феерия от кипящи водни струи по естествената скална каскада. Водопадът се състои от три стъпала. Най-висок е средният, а най-отвесен е най-горното стъпало. След като се изсипят от скалната вис водите се усмиряват в дълбоките ерозивни котли, за да се устремят отново надолу по другите водоскоци и достигат до язовир "Въча", до които се стига по сравнително добре очертана пътека за около час пешеходен преход.